Eksperienca

 

Ne kemi një vision për veten dhe industrinë në të cilën operojmë, ne kemi një set  vlerash  të cilat na udhëheqin në veprimet tona. Ne jemi të suksesshëm në treg bashkë me klientët tanë.

Qëllimi ynë për të ardhmen? Performanë dhe shërbim maksimal për konsumatorë tanë. Njohurtë e Skela Syla të zhvilluara gjatë viteve e bëjnë atë të jetë kompani lider falë experiences, games së produkteve të ofruara dhe niveleve të sigurisë. Ne jemi pranë klientëve me sisteme të sigurta karpeterie dhe skelerie, duke pasur zgjidhjen e duhur dhe mbështetjen e plotë, gjatë dhe pas çdo projekti. 

 

Siguria

 

Siguria e para! Siguria është prioriteti ynë kryesor. Pë ne nuk ështe vetëm një slogan por është mënyra se si ne punojmë. Punëtorët tanë instruktohen regullisht çdo muja. Skuadrat tona dinamike janë të kualifikuara për të punuar në të gjitha rrethanat që nga hapësirat e kufizuara deri te projektet e niveleve të mëdha. Ne pregatisim ambient pune të sigurt për punonjësit tanë bazuar në: punën në grup, bashkëpunimin, dinjitetin, integritetin dhe me e rendësishmje besimin. 

 

Cilësia

 

Skela Syla disponon UNI EN ISO 9001, Çertifikaten për Sistemin e Menaxhimit të Cilesisë.